Kněz pomáhá lidem objevovat a prožívat blízkost Ježíše Krista v životě. Ukazuje, že spiritualita je nejhlubší vrstvou v životě člověka, která prolíná a ovlivňuje každou oblast. Provází lidi v nejdůležitějších okamžicích života od narození do smrti.

 

První měsíce roku jsou důležitým obdobím pro mladší i starší muže v naší farnosti, kteří vnímají povolání ke kněžské službě v církvi a zvažují podat přihlášku do kněžského semináře.

Po podání přihlášky probíhá přijímací řízení a v případě přijetí následuje formace v Teologickém konviktu a na Katolické teologické fakultě UK. Celý proces přípravy kandidáta kněžské služby v církvi probíhá v součinnosti s řadou subjektů a obvykle trvá min. 6 let.

V případě, že vnímáte Boží povolání ke kněžské službě, kontaktujte pana faráře, který Vám rád na cestě do semináře pomůže. V letošním roce musí být proces podání přihlášky i všech příslušných podkladů ukončen ve středu 14. dubna 2021.

 

Můžete se také inspirovat zkušenostmi našeho bohoslovce Matěje Jirsy, který již do semináře nastoupil.

A co Vás bude čekat v letech nejbližších? Na to se můžete podívat ve videu níže :-)