V nastávajícím týdnu od 2. 5. 2016 nás čeká v naší farnosti veliké množství mimořádných událostí, které pro přehlednost zveřejňujeme.

- v úterý 3. 5. 2016 slavíme Svátek sv. Filipa a Jakuba. Ve zlíchovském kostele bude mše sv. od 18.00 hod.

 

- ve středu 4. 5. 2016 bude na Zlíchově zádušní mše sv. od 18.00 hod.

Následuje společenství mužů pod vedením Michaela Jirsy.

 

- ve čtvrtek 5. 5. 2016 slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. V Domě Gloria nebude pravidelná mše sv.

Slavnostní mše sv. bude ve zlíchovském kostele od 18.00 hod. Od 19.00 hod. následuje modlitební večer chval v kostele.

 

- v pátek 6. 5. 2016 navštíví společenství seniorů na faře od 9.00 hod. biskup Václav Malý.

Večer nás čeká pouť k bráně Božího Milosrdenství do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřího nám. Poutní mše sv. zde začíná v 18.00 hod. Před mší sv i po ní je příležitost přijmout svátost smíření a účastnit se adorace.

Pravidelná mše sv. na Zlíchově od 18.00 hod. se bude konat také.

 

- v sobotu 7. 5. 2016 nás čeká mše sv. ve Velké Chuchli od 15.00 hod.

 

Srdečně Vás zveme!