Tématem rodiny se bude zabývat nadcházející shromáždění biskupské synody, které svolal papež František. V rámci přípravy na tuto mimořádnou událost rozeslal Vatikán do všech farností dotazník za účelem zjištění aktuální situace mezi katolickými věřícími. V naší farnosti byl tento dotazník předložen členům Pastorační rady, z nichž někteří zaslali své podněty k projednání na plánované synodě.

Naše podněty zahrnují několik důležitých oblastí:

- plánování rodiny

- rozvedení lidé ve farnosti

- role otce v současné rodině a mužská spiritualita

- požadavky moderní společnosti versus požadavky na výchovu v rodině

- celibát kněží

Celý dokument z farnosti Praha - Hlubočepy najdete na našem webu ve formátu MS Word.

Připomínáme, že se nejedná o společné stanovisko naší farnosti k výše uvedeným tématům, ale o jednotlivosti různé závažnosti, které někteří členové Pastorační rady vnímají jako problém k dalšímu zamyšlení. Část členů pastorační rady uvedené problémy nevnímá nebo se nevyjádřila...

 

Česká televize k této záležitosti natáčela v naší farnosti část reportáže pro zpravodajskou relaci "Události", kterou najdete na webu iVysílání.cz (viz 41 min. 45 sec.).

 

Děkujeme všem, kteří se v naší farnosti podíleli na přípravu podnětů pro biskupskou synodu, která se uskuteční v říjnu 2014.

Další informace k uvedenému tématu najdete na webu České biskupské konference.

Předběžné výsledky z Itálie, Rakouska, Švýcarska, Brazílie, Polska a Jihoafrické republiky najdete na webu Umlaufoviny.com.