S radostí můžeme konstatovat, že v naší farnosti vznikla nová pastorační rada, před kterou je mnoho zajímavé práce. Složení rady najdete přímo na tomto webu.

Členové nové pastorační rady složí slavnostní slib v rámci všech bohoslužeb na Zlíchově a v Jinonicích v neděli dne 2. října 2011.

Ustavující schůze tohoto farního orgánu se bude konat již ve čtvrtek dne 6. října 2011 od 18.00 hod. na faře.

Na programu první schůze jsou tyto záležitosti:

- vzájemné seznámení

- situace našich čtyř kostelů

- stavební situace fary

- hudební doprovod bohoslužeb

- kostelník zlíchovského kostela

- nový web www.CentrumBarrandov.cz

- plán podzimních akcí

- stavba kostela na Barrandově - aktuální situace

- pravidelná setkání ve farnosti, výuka náboženství, spolupráce s Charitou

- finanční situace farnosti

- volba zástupce do ekonomické rady

- různé