Ve čtvrtek 5. července 2012 oslavíme od 18.00 hod. v kostele na Zlíchově slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Této bohoslužbě bude předsedat novokněz naší arcidiecéze P. Mgr. PhDr. Radek Tichý. Na závěr bohoslužby udělí všem zájemcům novokněžské požehnání.

Všichni jste srdečně zváni na tuto mimořádnou slavnost v naší farnosti!