V neděli 29. 6. 2014 jsme se rozloučili s dlouholetým rektorem kostela Panny Marie v Malé Chuchli a Sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuhli - s P. Mgr. Mariuszem Andrzejem Przygodou. P. Mariusz odchází do nového působiště v Praze - Karlíně.
Od července 2014 do naší farnosti nastupuje nový rektor chuchelských kostelů - P. Mgr. Jan Gerndt, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Rektor kostela je kněz, jemuž byla ordinářem (diecézním biskupem) svěřena péče o kostel, nejde-li o kostel farní, kapitulní ani klášterní. P. Jan je současně ustanoven také jako výpomocný duchovní ve farnosti u sv. Václava v Praze na Smíchově.

V naší farnosti bude P. Mgr. Jan Gerndt slavit první mši sv. již v sobotu 5. 7. 2014, v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, od 15.00 hod. v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli.

Srdečně Vás zveme k účasti na této mimořádné události!