V rámci Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František, se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 9.00 do 12.00 hod. farní postní duchovní obnova na zlíchovské faře. Na programu jsou 2 katecheze, možnost svátosti smíření, příležitost k osobní meditaci a společná modlitba. Duchovní obnovu povede P. Mgr. Jakub František Sadílek OFM.

Přijďte se potěšit a osvěžit Božím slovem z úst následovníka sv. Františka a sv. Kláry! Dosud nikdo nelitoval vynaloženého času a úsilí!