Zdá se vám, že pojem "obce" patří spíše do učebnic dějepisu, než do života ve 21. století? Nepleťte se! To jenom mnozí křesťané, uzavření za hradbami svých společenství, nevnímají kvas a pnutí kolem sebe. Nastává naopak doba obrody myšlenky obce, založené na společných cílech lidí. Křesťané mají v tomto hnutí své místo, nemohou stát netečně mimo.

Přijďte o tomto tématu diskutovat s prof. Janem Sokolem.

V informačně propojeném světě se kupodivu mnozí lidé cítí osamoceni. Téměř každý sice může sledovat události odehrávající se na druhém konci zeměkoule, ale mnozí neznají své sousedy a uniká jim dění v bezprostřední blízkosti jejich bydliště. Lidé netuší, jak je řízena obec, ve které žijí. Ovšem začne-li se dít něco, co je omezuje, okamžitě se zlostně ptají, proč obec nebo stát nechrání jejich zájem. Úroveň samosprávy ovšem pouze odráží postoje a aktivitu občanů. Je proto potřeba hodnotu lidského společenství v obci znovu promýšlet a začít brát vážně. Inspirací k této změně smýšlení nám mohou být myšlenky, které zazní na diskusním večeru věnovanému tomuto tématu.

Diskusní večer se uskuteční 10. 10. 2013 od 19.00 hod. ve farním sále na faře u kostela sv. Václava na Smíchově.

Tuto akci pořádá Česká křesťanská akademie v Praze 5 spolu s farností sv. Václava na Smíchově a farností sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a s komunálními politiky v Praze 5.

Podrobné informace naleznete také v přiloženém letáčku.

Srdečně Vás zveme!