V pátek 17. 10. 2014 od 9.00 hod. se na zlíchovské faře uskuteční duchovní obnova pro společenství seniorů s biblistou P. Angelem Scaranem, S.S.L. Th.D. Téma obnovy bude "Odmítnutí či nepřijetí odpuštění".

Srdečně Vás zveme!