V neděli 15. ledna 2012 navštíví P. Doc. Dr. Damián Němec kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a bude zde sloužit mši sv. (od 8.30 hod. a od 10.15 hod.). Po druhé mši sv. bude následovat přátelské setkání na faře.

P. Doc. Dr. Damián Němec působil v naší farnosti od 1. 7. 2002 do 31. 8. 2004 jako farář.

Narodil se 18. června 1960 v Boskovicích. Je členem dominikánského řádu. Po studiu na střední škole vystudoval v letech 1986 - 1991 teologii v Litoměřicích a na olomoucké teologické fakultě. V letech 1998 - 2002 byl provinciálem české provincie dominikánského řádu. V roce 2003 získal na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi doktorát kanonického práva. Roku 2008 se habilitoval na olomoucké univerzitě. Je vedoucím katedry kanonického práva na tamní teologické fakultě, proděkanem fakulty, vyučuje i na fakultě právnické a filosofické, v rámci generálního studia dominikánského řádu a studia trapistického Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře.