P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik. Úspěšně splnil požadavky komplexního vzdělání a byla mu přiznána psychoterapeutická kvalifikace v logoterapii a existenciální analýze. Gratulujeme!

Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla je jedním z psychoterapeutických směrů (s logopedií nemá nic společného). Název logoterapie lze odvodit ze slova logos, což znamená smysl. A právě smysl lidského života a jeho hodnoty patří mezi centrální téma této koncepce. Člověk žije plně tehdy, je-li jeho rozhodování a jednání smysluplné. Pokud jasně odpovídá na otázky a výzvy, které mu předkládá život. Má-li pro co žít.

Existenciální analýza vychází z toho, že otázku neklade člověk, ale naopak život sám klade otázky. Člověk může odpovídat na ně tím, že za svůj život přijímá odpovědnost. Jedna se o odpovědnost vůči konkrétnímu přítomnému člověku nebo konkrétní aktuální situaci. Terapeutický proces – analýza člověku má pomocí k prožitku odpovědnosti za svůj život. Má pomoct člověku, aby neprožíval existenciální frustraci, ale naopak uvědomělé a zodpovědně našel jedinečný smysl svého života v souladu s jeho osobností.