P. Petr Vavřinec Konopík je mladým knězem, který působí ve farnosti Rokycany. O své cestě ke kněžství promluvil na setkání seniorů.

Reportáž ze setkání najdete na YouTu.be/hvXhM2obP3g.