Vyhlášený kazatel P. Vojtěch Kodet ThD. O. Carm navštíví v pátek 6. 12. 2013 společenství seniorů, které začíná v 9.00 hod. Promluví a bude besedovat na téma duchovního doprovázení, uzdravování a osvobozování od zlého - exorcismu.

P. Kodet provozuje osobní web na adrese www.VojtechKodet.cz.

Zveme Vás k setkání virtuálnímu i osobnímu!