Paní Jaroslava Trajerová je vedoucí společenství seniorů "Pěkné stáří" v naší farnosti i mnoha dalších projektů v rámci celé církve.
Dne 12. května 2016 obdržela z rukou kardinála Dominika Duky medaili sv. Cyrila a Metoděje za svou nezištnou a obětavou práci.

Paní Jaroslava bude přijímat gratulace a umožní prohlídku medaile na zlíchovské faře v rámci slavnostní farní kávy - již v neděli 19. června 2016.

 

Paní Jaroslava Marie Zdislava Trajerová se narodila v pražské porodnici u Apolináře. Dětství prožila s rodiči na Malé Straně. V roce 1995 byla pokřtěna a biřmována v kostele sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji.

V roce 1996 se přestěhovala z Velké Chuchle na Barrandov a v roce 1996 přijala svátost manželství s Petrem Trajerem v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Vychovali 5 dětí.

Paní Jaroslava se ve farnosti Praha - Hlubočepy intenzivně věnuje péči o seniory v rámci společenství "Pěkné stáří", které založila. První setkání se uskutečnilo 9. 12. 2011. Každý měsíc několikrát organizuje setkání se seniory nejenom ze zlíchovské farnosti, zve zajímavé hosty (patřil mezi ně kardinál Miloslav Vlk, biskup Václav Malý, P. Vojtěch Kodet ThD. O. Carm., Ing. arch. Jan Soukup, Pavel a Mirjam Baldínských, RNDr. Jiří Grygar CSc. a Jiří Dědeček) a připravuje pravidelná vánoční posezení. Mezi její aktivity patří také organizace zájezdů na podnětná místa v České republice.

Paní Jaroslava své otevřené srdce projevuje také k řadě dalších lidí, umí zaujmout i další generace – např. netradiční výukou kosmetiky pro mladé křesťany.

V současné době je paní Jaroslava Trajerová také vedoucí projektu "Nesoudíme. Pomáháme", jehož cílem je pomoc těhotným maminkám v nouzi.

Gratulujeme!