Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada


* členové na základě ustanovení:

P. Mgr. Josef Ptáček, farář

P. Jakub Jirovec OT, PhD., farní vikář

Bc. Jan Šulc, trvalý jáhen

Milan Flodr, pastorační asistent

Ing. Hana Tyrallová, ředitelka Komunitního centra Krista Spasitele

Bc. Milena Lisá, ředitelka Farní charity Praha Barrandov


* členové na základě voleb ve farnosti:

RNDr. Pavel Čížek, rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého, zakladatel SW společnosti

Mgr. Radmila Habánová, katechetka a pastorační referentka

Ing. Vít Šorm PhDr., senior manažer, GasNet

Mgr. Monika Ettlerová, projektový manažer evropských fondů, Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Michael Jirsa, učitel na ZŠ


* členové na základě jmenování:

Ing. Marie Veronika Winklerová, jednatelka

Eva Fuchsová, knižní redaktorka

Mirjam Baldínská, zdravotní sestra a misionářka

Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život

Ing. Vojtěch Kočovský


"Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží."
(Stanovy Pastoračních rad Arcidiecéze pražské)Ekonomická rada

Mgr. Josef Ptáček

Ing. Vít Šorm PhDr.

RNDr. Pavel Čížek

Ing. Jaroslav Tupý

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.