Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada


* členové na základě ustanovení:

P. Mgr. Josef Ptáček, farář

P. Jakub Jirovec OT, PhD., farní vikář

Ing. Hana Tyrallová, ředitelka Komunitního centra Krista Spasitele

Bc. Milena Lisá, ředitelka Farní charity Praha Barrandov


* členové na základě voleb ve farnosti:

RNDr. Pavel Čížek, vývoj software, OKsystem s.r.o.

Mgr. Radmila Habánová, katechetka a pastorační referentka

Ing. Vít Šorm PhDr., senior manažer, GasNet

Mgr. Monika Ettlerová, projektový manažer evropských fondů, Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Michael Jirsa, učitel na ZŠ


* členové na základě jmenování:

Ing. Marie Veronika Winklerová, jednatelka

Eva Fuchsová, knižní redaktorka

Mirjam Baldínská, zdravotní sestra a misionářka

Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život

Ing. Vojtěch Kočovský

Jan Šulc, samostatný likvidátor pojistných událostí, AVUS International, spol. s r. o.


"Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží."
(Stanovy Pastoračních rad Arcidiecéze pražské)Ekonomická rada

Mgr. Josef Ptáček

Ing. Vít Šorm PhDr.

RNDr. Pavel Čížek

Ing. Jaroslav Tupý

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.