V neděli 2. března, v den výročí úmrtí svaté Anežky České, se v pražské arcidiecézi četl pastýřský list, ve kterém kardinál Duka připomíná pohnuté historické události, odehrávající se v listopadových dnech roku 1989, kdy byla svatá Anežka Česká svatořečena.

Celý text pastýřského listu k hlubšímu studiu najdete na webu www.DominikDuka.cz.