V poslední době význam ruského jazyka stoupá a uvedenou skutečnost můžeme dobře pozorovat i na území naší farnosti. V tomto nádherném jazyce jsou napsána přední díla světové literatury a jeho znalosti můžeme využít v mnoha zemích světa. V souvislosti s možnostmi Internetu nám znalost ruštiny otevírá nové obzory a rozšiřuje pohled na svět kolem nás. V naší zemi máme také obrovskou výhodu s podobností ruštiny a mateřského jazyka.

Zveme Vás na nevšední hodiny ruské konverzace, které budou probíhat každý 2. a 4. pátek v měsíci od 16.30 do 17.30 hod. na zlíchovské faře pod vedením pravoslavného kněze Mgr. Pavla Samotovky.

Na programu je rozbor biblických textů (vhodnou přípravu najdete na www.claret.ru/liturgy/lb.htm - viz texty nejbližší neděle) a diskuse nad praktickými tématy ze všech oblastí lidského života. Program budeme průběžně upravovat dle přání jednotlivých účastníků.

Následovat bude mše sv. od 18.00 hod. ve zlíchovském kostele (v češtině).

Přijďte si osvěžit své znalosti ruštiny a zakusit blahodárný vliv nového jazyka! Američtí vědci před časem prokázali, že učení cizích jazyků významně prodlužuje mládí a zlepšuje kondici lidského mozku. Znalost alespoň dvou jazyků zajišťuje i ve stáří výbornou paměť a funguje zároveň jako prevence Alzheimerovy choroby.

Zájemci o účast kontaktujte P. Josefa Ptáčka - osobně nebo prostřednictvím e-mailu ptacek@knez.cz.

Naučíte se nové výrazy, přečtete si mnohá díla v originále, budete rozumět ruskému rozhlasovému a televiznímu vysílání, lépe se dorozumíte na dovolené. Také správně porozumíte svým spolucestujícím - v tramvaji, autobuse i v metru. Zvýšíte své možnosti uplatnění na pracovním trhu a získáte nové přátele. Také lépe pomůžete mnohým turistům, kteří do České republiky přijíždějí!

Ruština je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, dále též v moldavském Podněstří a Gagauzsku, ukrajinském Krymu a gruzínské Abcházii a Jižní Osetii. Významné ruské menšiny žijí na Ukrajině, v Kazachstánu, Bělorusku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Uzbekistánu a Izraeli.  Od 10. století se na ruském území spolu s křesťanstvím šířila církevní slovanština a stávala se úředním a spisovným jazykem. Ruština jako lidový jazyk se objevovala paralelně s ní v kronikách, právních a správních dokumentech. Vliv církevní slovanštiny slábl od 17. století, kdy stoupal význam Moskvy a prosazoval se jazyk z jejího okolí. V 19. století došlo k největšímu rozkvětu klasické ruské literatury.

Využijte tuto mimořádnou příležitost a přijďte mezi nás - do příjemného společenství přátel ruštiny!