V naší farnosti najdeme příznivce mnoha jazyků - angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, latiny, ale také hebrejštiny a arabštiny. Poslední dobou význam ruského jazyka stoupá a uvedenou skutečnost můžeme dobře pozorovat i na území naší farnosti. V tomto nádherném jazyce jsou napsána přední díla světové literatury a jeho znalosti můžeme využít v mnoha zemích světa. V souvislosti s možnostmi Internetu a cestování nám znalost ruštiny otevírá nové obzory a rozšiřuje pohled na svět kolem nás.

 

Zveme Vás na nevšední hodiny ruské konverzace, které budou probíhat každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 17.30 do 18.30 hod. na zlíchovské faře pod vedením zkušené mluvčí pí. Olgy Dunayevské. Následuje pravidelná výuka angličtiny.

Začínáme již v pondělí 4. ledna 2016.

Příspěvek za jednu učební hodinu činí 100 Kč do rukou pí. lektorky.

Na programu je rozbor biblických textů (vhodnou přípravu najdete na www.claret.ru/liturgy/lb.htm - viz texty nejbližší neděle) a diskuse nad praktickými tématy ze všech oblastí lidského života. Program budeme průběžně upravovat dle přání jednotlivých účastníků.

Přijďte si osvěžit své znalosti ruštiny a zakusit blahodárný vliv nového jazyka! Američtí vědci před časem prokázali, že učení cizích jazyků významně prodlužuje mládí a zlepšuje kondici lidského mozku. Znalost alespoň dvou jazyků zajišťuje i ve stáří výbornou paměť a funguje zároveň jako prevence Alzheimerovy choroby.

Pro další informace je možné kontaktovat manažerku studia ruštiny - pí. Markétu Hladkovou - osobně nebo prostřednictvím e-mailu M.Hladkova@seznam.cz nebo P. Josefa Ptáčka.

Naučíte se nové výrazy, přečtete si mnohá díla v originále, budete rozumět ruskému rozhlasovému a televiznímu vysílání, lépe se dorozumíte na dovolené. Také správně porozumíte svým spolucestujícím - v tramvaji, autobuse i v metru. Zvýšíte své možnosti uplatnění na pracovním trhu a získáte nové přátele. Také lépe pomůžete mnohým turistům, kteří do České republiky přijíždějí!

V naší zemi máme obrovskou výhodu s podobností ruštiny a mateřského jazyka a řada z nás má již dobrou průpravu ze školy.

Ruština je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, dále též v moldavském Podněstří a Gagauzsku, na Krymu a v Abcházii a Jižní Osetii. Významné ruské menšiny žijí také na Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Uzbekistánu a Izraeli. Od 10. století se na ruském území spolu s křesťanstvím šířila církevní slovanština a stávala se úředním a spisovným jazykem. Ruština jako lidový jazyk se objevovala paralelně s ní v kronikách, právních a správních dokumentech. Vliv církevní slovanštiny slábl od 17. století, kdy stoupal význam Moskvy a prosazoval se jazyk z jejího okolí. V 19. století došlo k největšímu rozkvětu klasické ruské literatury.

Využijte tuto mimořádnou příležitost a přijďte mezi nás - do příjemného společenství přátel ruštiny!