Na Popeleční středu proběhnou v naší farnosti dvě mše sv. - na Zlíchově od 18.00 hod. a na Barrandově od 19.00 hod.

Následně bude probíhat v kostele Krista Spasitele na Barrandově Nikodémova noc. O co se jedná?

"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Pánu Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Ním mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.

Nikodémova noc nabízí v tichu ztemnělého kostela prostor a čas:

- ke ztišení
- k přemýšlení
- k modlitbě
- ke svátosti smíření
- k rozhovoru s knězem

Především však nabízí setkání s Pánem Ježíšem. Tentokrát mužeme do Božích rukou vkládat zvláště situaci na Ukrajině a v celé Evropě.

Nikodémova noc bude zakončena svátostným požehnáním ve 22.30 hod.

Srdečně Vás zveme!

 

Současně si Vás dovolujeme pozvat k dalším modlitbám za Ukrajinu v centru Prahy - www.OFM.cz/2022/02/26/modlitby-24-7-a-adorace-za-ukrajinu-v-centru-prahy.

Připomínáme také, že naše farnost se zapojila do sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Tato sbírka stále probíhá a je možné poslat peníze převodem na účet Charity ČR nebo on-line.

Průběžně jsme také ve spojení s ukrajinskou farností na území našeho vikariátu a domlouváme další formy cílené pomoci.