Na den 13. 2. 2013 připadá v letošním roce Popeleční středa. V tento den vstupují křesťané po celém světě do období příprav na Velikonoce. Ve zlíchovském kostele se bude konat mše sv. v pravidelném čase (od 18.00 hod.) a během této bohoslužby se bude udělovat požehnaný popelec na znamení ochoty našeho obrácení k Bohu i k lidem.

Bližší informace o této události najdete na www.vira.cz.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!