Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.
V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby.
V letošním roce termín Popeleční středy připadá již na 5. března.

Mše sv. s možností označení požehnaným popelem se v naší farnosti uskuteční tento den v obvyklém čase - od 18.00 hod. - v kostele na Zlíchově.

Srdečně Vás zveme k účasti!

Další informace o významu Popeleční středy najdete na web www.vira.cz.