Postní duchovní obnova naší farnosti se uskuteční v sobotu 23. 3. 2019 na zlíchovské faře. Letošní postní obnova se uskuteční pod vedením P. Martina Sklenáře, který v současné době působí jako administrátor farnosti Český Brod a zastává funkci duchovního rádce mládeže pro celý vikariát Kolín.

Mezi jeho známé aktivity patří také velmi podnětná internetová prezentace na MaSklen.WebNode.cz.

Duchovní obnova začíná v 9.00 hod. Bude se skládat ze dvou přednášek, ticha k meditaci, modlitby a možnosti svátosti smíření. Předpokládaný konec je v cca 12.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!