V sobotu 8. dubna 2017 se od 9.00 do 12.00 hod. uskuteční postní duchovní obnova na zlíchovské faře pod vedením J. M. can. Davida Vopřady, Dr.

Srdečně Vás zveme k naslouchání, meditaci a k přijetí svátosti smíření!