V sobotu dne 21. 3. 2015 se uskuteční postní duchovní obnova se soudcem církevního soudu, děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farářem ve farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany JCLic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Duchovní obnova se uskuteční na zlíchovské faře od 9.00 do 12.00 hod. Na programu jsou dvě zamyšlení a příležitost k modlitbě a ke svátosti smíření.

Srdečně Vás zveme!