V sobotu dne 24. 3. 2012 se uskuteční postní duchovní obnova s děkanem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně, oblíbeným primičním kazatelem, okrskovým vikářem a farářem v Berouně P. Mgr. Josefem Pecinovským.

Začínáme v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově v 9.00 hod. Předpokládaný konec je ve 12.00 hod.