V sobotu - 16. 2. 2013 - se bude konat na zlíchovské faře postní duchovní obnova. Letos nás bude provázet P. ThLic. Jan Houkal, Th.D. - farář v Brandýse nad Labem a přednášející na KTF UK.

Duchovní obnova začíná v 9.00 hod. Bude se skládat ze dvou přednášek, ticha k meditaci, modlitby a možnosti svátosti smíření. Předpokládaný konec je v cca 12.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!