Poutní slavnost Jména Panny Marie v Malé Chuchli se koná v úterý 11. září 2018.

Jedná se o poslední pravidelnou tzv. tridentskou mši sv. v Malé Chuchli. P. Jan Gerndt přesouvá konání těchto mší sv. na Zbraslav, kde je farářem.

Poutní slavnost se bude konat s následujícím programem:

 

16.55 hod. - pobožnost svatého růžence

17.20 hod. - mariánská pobožnost a kázání

17.40 hod. - zpívaná latinská tradiční mše svatá

Te Deum a svátostné požehnání

 

Srdečně Vás zveme na tuto mimořádnou událost!