V úterý 12. září 2017 se uskuteční v kostele Narození Panny Marie poutní slavnost s bohatým programem. Přínášíme časový rozvrh jednotlivých akcí.

 

16.45 hod. - modlitba posvátného růžence

17.15 hod. - Loretánské litanie se slavnostní promluvou

17. 30 hod. - poutní mše sv. dle tzv. tridentského obřadu

 

Celým programem bude provázet P. Mgr. Jan Gerndt, rektor kostela Panny Marie, farář ve farnosti Praha - Zbraslav, soudní notář, obhájce svazku (defensor vinculi) a vyšetřující soudce.

Srdečně Vás zveme na tuto mimořádnou událost!