Letošní povodně jsou opět výzvou k projevům vzájemné pomoci velmi praktickým způsobem. Zveřejňujeme několik aktualit a nabídek z naší farnosti, Charity a Svazu skautů a skautek.

Specificky naší farnosti se povodně týkají zvláště kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Dle posledních informací (3. 6. 2013, 12:07 hod.) se zatím voda ke kostelu nedostala.

 

V naší farnosti pomáhá také několik dobrovolníků - zvláště z řad skautů. Skauti aktuálně nabízejí pomoc dalším potřebným zájemcům. Pomoc je koordinována prostřednictvím webu Praha.Skauting.cz.

Skauty v Praze je možné poprosit prostřednictvím formuláře na Docs.Google.com. Také je možné v případě potřeby využít e-mailu povodne-praha@skaut.cz či kontaktovat koordinátora Miloše Říhu na telefonu 721 436 404.

Aktuální možností je využít portál na adrese www.PovodnovaPomoc.cz.

 

Arcidiecézní charita otevřela Humanitární sběrné místo a Krizové povodňové centrum (Londýnská 44, Praha 2). Centrum bude zajišťovat koordinaci pomoci s pracovníky v terénu včetně dobrovolníků, shromažďování darů a jejich distribuci podle požadavků z terénu.

Veřejnost se může do pomoci zapojit darováním materiální pomoci. Potřeba budou zejména čistící, hygienické a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pomůcky (lopaty, košťata, gumové a pracovní rukavice, gumáky apod.).

Dary přijímá Humanitární sběrné místo od pondělí 3. června 2013 - 12.00 hod. do odvolání. Vedoucí Humanitárního sběrného místa: Mgr. David Flak (mobil: 774 855 361), pevná linka: 224 246 519, 224 246 573.

 

Další možností je zapojit se do vyhlášené sbírky. Podrobnosti najdete na webu Povodne.Charita.cz.

 

Naše farnost je ve spojení s několika vážně postiženými místy letošní povodní mimo Prahu. O případných dalších možnostech pomoci budeme informovat.

 

Aktuální situaci v pražské MHD můžete sledovat na www.DPP.cz, situaci na Smíchovském nádraží na webu SŽDC a v silniční dopravě na Doprava.Praha.eu.

 

Foto: Lukáš Horáček