Další setkání Pastorační rady naší farnosti se uskuteční již v sobotu - 5. listopadu 2011.

Tentokrát se sejdeme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích v 9.00 hod. Hlavním bodem programu bude čerpání zkušeností z provozu uvedeného centra a rozprava o stavbě nového komunitního centra na Barrandově.