S vděčností Bohu Vás srdečně zveme na kněžské svěcení Jiřího Zemana a k následným slavnostním bohoslužbám. Jiří Zeman je původem z Prahy - Barrandova a oblíbený skaut z našeho oddílu.

Ctihodný pán Jiří Prokop Zeman příjme kněžské svěcení v pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté v sobotu 25. 6. 2016 od 10.00 hod.

Následně bude - již velebný pán - sloužit první veřejnou eucharistickou oběť v bazilice svatého Václava na Smíchově dne 2. 7. 2016 od 10.30 hod.

Bližší informace najdete na webu Primice.cz.

A ve středu 6. 7. 2016 zavítá P. Jiří Prokop Zeman do kostela na Zlíchově, kde bude předsedat mši sv. od 18.00 hod. a následně udělovat novokněžské požehnání.

Srdečně Vás zveme!