Během letošních Velikonoc se můžeme těšit na několik tradičních velikonočních akcí pro děti.

První akcí je venkovní křížová cesta pro děti na Velký pátek. Sraz je v 9.30 hod. před kostelem sv. Václava. Podle počasí se křížová cesta bude konat v zahradě Kinských nebo v parku Sacré coeur (v nejhorší variantě v kostele, ale to se stalo od roku asi 2001 jen jednou). Jednotlivá zastavení jsou pojata jako živé obrazy a ztvárňují je děti samy, potřebné obleky a pomůcky budou k dispozici.

Druhou akcí  je velikonoční katecheze pro děti na Bílou sobotu od 15 hod. v kostele sv. Václava na Smíchově. Katecheze je cílena zvláště pro mladší děti, které se zatím neúčastní velikonoční vigilie na Bílou sobotu. Jedná se o nabídku, kterou chceme dětem velikonoční svátky přiblížit - a snad i trochu umožnit prožít v kostele - pro ně přiměřeným způsobem.

Další informace ráda sdělí hlavní manažerka těchto projektů Mgr. Radka Habánová.

Srdečně Vás a Vaše děti zveme na jedinečné akce letošních Velikonoc!