V letošním roce se můžeme v rámci obřadů Velikonoční vigilie těšit na křest dvou dospělých zájemkyň o křest - pí. Evy a sl. Olgy, které se na tuto událost poctivě připravovaly několik let. Na Bílou sobotu je čeká přijetí svátosti křtu, biřmování a první Svaté Přijímání.

Již v dopoledních hodinách se od 11.00 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba uskuteční obřad "svěřování pokladů církve". Chcete tyto poklady vidět? Přijďte mezi nás :-)
Umocníte prožití Bílé soboty a poznáte, jakou podobu má naše největší bohatství.

Srdečně Vás zveme!