V rámci pravidelného cyklu kurzu praktické teologie proběhne v úterý 19. 2. 2013 od 19.00 hod. na zlíchovské faře beseda na aktuální téma - "Papežství v dějinách a pontifikát Benedikta XVI." Besedu povede doktorand teologie na univerzitě ve Vídni a jáhen Mag. theol. Jakub Jirovec, člen Řádu německých rytířů.

Všichni jste srdečně zváni!