S radostí, chvěním a vděčností vůči nekonečně milosrdnému Pánu dějin a v úžasu nad velikostí Jeho důvěry v člověka Vám oznamuji, že budu přijat do sboru jáhnů v sobotu 5. září 2015 od 10.00 hod. skrze vkládání rukou a modlitbu otce biskupa Václava Malého v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Těším se na Vás, přijďte se modlit!

 

S přáním naděje a odvahy

Jiří Prokop Skřítek Zeman z Prahy - Barrandova a člen skautského společenství

 

Další informace najdete v pozvánce.