Je-li derniéra protikladem premiéry, pak by asi měla "dernice" být protikladem primice: poslední mše svatá určitého kněze. Naštěstí je tato úvaha jen teoretická a ani kněz neví, kdy opravdu nadejde jeho životní "dernice".

Tato má úvaha má však i faktický základ: V neděli 26. srpna 2018 v 10.15 hod., cca jeden rok po domácí primici v kostele sv. Filipa a Jakuba v Praze na Zlíchově, s Vámi budu slavit na tomtéž místě jakousi rozlučkovou, na pár let poslední bohoslužbu, než se odeberu pracovat na vinici Páně v Zimbabwe.

Rád bych Vás tedy, milí Zlíchovští, Barrandovští a Hlubočepští, ještě jednou pozdravil a poprosil o Vaše požehnání "do misie".

P. Karel Mec, OMI

 

Ke hlubšímu poznání této zajímavé africké země mohou posloužit následující odkazy:

O Zimbabwe koluje hodně mýtů, říká český diplomat

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Praktické informace na cestu