Ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba se ve čtvrtek 5. 11. 2015 od 19.00 hod. uskuteční modlitba chval a díků za doprovodu hudebních nástrojů, které vycházejí z biblického pojetí modlitby (kytara, ukulele, housle). Během setkání bude příležitost také k přednesení svých proseb Bohu.

Další informace najdete v přiložené pozvánce.

Zajímavé podněty k této modlitbě najdete na webu www.VeceryChval.cz a v článku "K čemu je Bohu naše chvála?".

Srdečně Vás zveme k účasti!