Prověřená zkušenost mnoha stovek let ukazuje na potřebu pravidelného ztišení před náročným a často uspěchaným dnem. Zajímavé je, že v posledních letech tento poznatek objevuji i manažeři (a manažerky) velkých korporací, pro které jsou takové okamžiky nezbytné ke kvalitní a smysluplné práci.

V prostředí nádherného kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze na Zlíchově máme příležitost k takovému osobnímu ztišení a k pravidelné ranní modlitbě každý pracovní den (pondělí – pátek) od 6.00 do 7.00 hod.

Velkého povzbuzení k rannímu ztišení se nám dostává i od oblíbeného papeže Jana Pavla II. - viz "Každé ráno vzývejme Boha".

Srdečně Vás zveme k ranní návštěva našeho kostela, který se tak vznešeně tyčí nad Barrandovský mostem a nad celou Prahou!