Tento týden začínají na zlíchovské faře pravidelná setkání nad Biblí. Společně budeme přemýšlet nad poselstvím nadčasových slov Písma svatého pro život moderního člověka.

Setkání se budou konat každé 1. úterý v měsíci od 19.00 hod. na zlíchovské faře. První setkání se uskuteční 6. listopadu 2012. Tento večer budeme společeně rozebírat text Evangelia z následující neděle. Součástí každého setkání bude společná modlitba.

Všechny zájemce srdečně zveme na tato setkání. Jedná se také o příspěvek naší farnosti k Roku víry.

Tato setkání vhodně doplňují pravidlená "Setkání nad poselstvím křesťanství" - 3. úterý v měsíci.

 

jáhen Mag. theol. Jakub Jirovec OT, doktorand teologie na univerzitě ve Vídni, člen Řádu německých rytířů

P. Mgr. Josef Ptáček, farář