V pátek 6. září 2013 od 18.00 hod. se bude konat první páteční mše sv. v novém školním roce. Tato mše sv. se bude konat pravidelně každý týden - až do 30. června 2014.
Středa a pátek patří v křesťanské tradici ke zvláštním dnům, kdy křesťané mnohým způsobem vkládají své životy do rukou Všemohoucího Boha. V naší farnosti máme příležitost se účastnit v uvedené dny mše sv. v nádherném kostele sv. Filipa a Jakuba a stavět svůj život i životy svých blízkých tam, kde stojí tento kostel - tedy na skálu...

Rozpis pravidelných bohoslužeb najdete v sekci "Kostely a bohoslužby".

Srdečně Vás zveme k účasti!