Přinášíme aktuální přehled plánovaných bohoslužeb v naší farnosti.

Tento přehled si můžete zobrazit v programu MS Word.

Pro přehled bohoslužeb prostřednictvím mapového podkladu a pro informace o bohoslužbách v dalších farnostech můžete využít systém Katalog AP.

Přejeme Vám pokojné prožití Vánoc a Boží požehnání do roku 2014!