Bůh skrze svátost biřmování působí proměnu lidského srdce, ukazuje nám na důležitost životních cílů, svěřuje odpovědnost za životní poslání. Mnohdy také získáme nové přátele, zakusíme zvláštní důvěru, ale i objevíme nové ambice a zdroje síly pro svůj život.

Toto všechno a mnohé další se však nezískává automaticky a bez našeho úsilí. Abychom svátost biřmování mohli přijmout s užitkem, je třeba se na tento okamžik náležitě připravit.

V naší farnosti příprava na biřmování začíná pro všechny zájemce od 14 do 19 let ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 19.00 hod. na zlíchovské faře. Přípravu na přijetí svátosti biřmování plánujeme i pro starší zájemce - tato příprava začne na počátku roku 2015.


Prosím, přihlaste se u P. Josefa Ptáčka a rezervujete si včas své místo. Využijte tuto jedinečnou příležitost, která může změnit Váš život! Neváhejte - pište, volejte - ještě dnes.