V pátek 19. 10. 2012 se na zlíchovské faře od 9.00 hod. v rámci společenství seniorů uskuteční beseda s P. Dr. Vojtěchem Eliášem, prezidentem Arcidiecézní charity Praha.

Všichni jsou srdečně zváni!