Během prázdnin zůstává v naší farnosti program bohoslužeb zachován v celém rozsahu. Jedná se zvláště o všechny nedělní bohoslužby, mši sv. ve středu, páteční adoraci od 15.00 hod. a následnou mši sv. od 18.00 hod.

Přejeme Vám mnoho Bohem požehnaného odpočinku - v ČR, u moře, na horách či dokonce na ledovcích a těšíme se na Vaší návštěvu v naší farnosti.