Během prázdnin zůstává v naší farnosti program bohoslužeb zachován v celém rozsahu. Jedná se zvláště o všechny nedělní mše sv. (2x Zlíchov a Jinonice), mši sv. ve středu od 18.00 hod., páteční adoraci od 15.00 hod. a následnou mši sv. od 18.00 hod. na Zlíchově i sobotní mši sv. ve Velké Chuchli.

Přejeme Vám mnoho Bohem požehnaného odpočinku - v ČR, u moře, na horách či dokonce na ledovcích a těšíme se na Vaší návštěvu v naší farnosti.