K poznání, že největším problémem každého člověka i celé společnosti je hřích, můžeme dojít za krátkou, ale i za dlouhou dobu. Než k tomuto poznání člověk dojde, může se snažit vymýšlet mnoho výmluv. Pěkně o tom mluví jedno indiánské přísloví a následné reakce :-)

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů zní: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

 

Nicméně v životě často prosazujeme poněkud jiné strategie:

 • obstaráme si větší bič,
 • vyměníme jezdce,
 • říkáme: Vždyť ten kůň vždycky jezdil.
 • založíme pracovní skupinu pro analýzu koně,
 • navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních,
 • zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni,
 • vytvoříme ‚task force‘ pro oživení mrtvého koně,
 • vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní,
 • upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý,
 • zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni,
 • zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo,
 • prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit,
 • vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci,
 • zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji,
 • nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm,
 • nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami,
 • restrukturalizujeme stáj,
 • zdvojnásobíme příděly krmení,
 • prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem,
 • povýšíme jezdce,
 • budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli,
 • sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...

 

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

A co je to hřích? Trefa vedle!