Katolický kněz Marián Kuffa žije v malé vesnici pod slovenskými Tatrami a za posledních dvacet let vytvořil z místní fary bezpečný přístav pro více než dvě stě lidí v nouzi. Film "Opři žebřík o nebe" je poutavým svědectvím o lidském milosrdenství, podobách víry a o tom, co to znamená žít pro druhé.

Farní společenství u sv. Václava Vás srdečně zve na veřejné promítání "Opři žebřík o nebe", které se uskuteční v sobotu 11. 4. 2015 od 16.00 hod. ve farním sále na smíchovské faře.

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

Ukázky z filmu najdete na YouTu.be/HNBvHuxAG_A.