Ve středu 12. 6. 2013 se na zlíchovské faře uskuteční další setkání společenství mládeže - Průzkumníci. Tentokrát bude na programu promítání velmi podnětného, ale i dramatického filmu "Šarlatový a černý" z doby II. světové války, který byl natočený dle skutečnosti. Pojednává o roli katolické církve v období nacismu.

V roce 1943 sílí údery proti nacistické třetí říši a Řím, resp. neutrální Vatikán, se stává útočištěm tisíců uprchlých válečných zajatců, Židů a hledaných odbojářů. Irský kněz, vatikánský právník a diplomat, chráněnec kompromisnického papeže Pia XII. monsignore Hugh O´Flaherty organizuje ve spolupráci s italským odbojem úkryt pro všechny pronásledované.

Dramatickou situaci vyhrocuje nástup nacistického fanatika a pragmatika plukovníka Herberta Kapplera do funkce policejního velitele Říma: židovská komunita je pod příslibem ochrany okradena o zlato a deportována, vyhlášení výjimečného stavu umožňuje masové zatýkání. Kappler záhy zjistí, že O´Flaherty je hlavou ilegální organizace a usiluje o jeho likvidaci, aby zlomil hnutí odporu. Pravověrný nacista a představitel křesťanské lásky k bližnímu se osobně střetávají na veřejnosti, gestapo strojí knězi léčky, on však bravurně Kapplerovi uniká, statečně chrání ohrožené přátele, poskytuje duchovní útěchu obětem fašismu.

Další informace o filmu najdete na www.CSFD.cz.

Srdečně zveme všechny zájemce. Informace o čase konání rád podá P. Josef Ptáček.