Milí spolufarníci, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Dokončuji studium na Katolické teologické fakultě a chybí mi ještě napsat bakalářskou práci. Zvolila jsem si dost složité téma krize stárnutí a součástí práce je i anonymní dotazník. Aby byla dotazníková akce hodnotitelná, potřebuji minimálně 200 odpovědí, ideálně asi 600. Navíc jsem v značné časové tísni.

Do vyplňování dotazníku se mohou zapojit všichni věřící ve věku 40-65 let, kteří jsou ochotni a mají čas zamyslet se nad svou vírou. Jsem upřímně vděčná za každou odpověď. Dotazník by Vám neměl zabrat více než cca 5 minut.
Děkuji Vám ze srdce za pomoc a svůj vděk vyjadřuji modlitbou.
Marie Tupá

Adresa dotazníku k vyplnění: www.SurveyMonkey.com/s/KrizeStarnuti.