Od 16. 3. 2020 platí na celém území České republiky zákaz volného pohybu osob. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat.

Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

V návaznosti na zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky nebudou od 16. 3. 2020 do zrušení zákazu slouženy veřejné mše sv. a nebudou se konat ani žádné jiné pravidelné či nepravidelné akce.

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově i kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude otevřen v obvyklých časech bohoslužeb (středa, pátek, neděle) k osobní modlitbě. Během této doby bude - dá-li Bůh - přítomen v kostele také kněz k udělení Svatého Přijímání, svátosti smíření nebo svátosti nemocných.

Kostel sv. Filipa a Jakuba bude otevřen také v rámci adorace - Hory proměnění - každý pátek od 15.00 do 18.00 hod.

Všechny vyzýváme, aby velmi bedlivě sledovali svůj zdravotní stav. V případě - byť nepatrného - podezření na infekci či možnost zdravotních problémů, prosíme, aby zůstali doma.

Prosím, v případě potřeby zaopatření umírajícího kontaktujte P. Josefa Ptáčka nebo P. Jakuba Jirovce.

Tato situace je pro nás všechny zcela mimořádná. Velice doporučujeme využít tento čas k modlitbě osobní i v rodinném společenství. Můžeme i ve své rodině slavit domácí bohoslužbu, pěknou inspiraci najdeme ve videu na YouTu.be/nXjfwGSluRU.

Na webu MseOnline.cz najdete bohatou možnost sledování mše sv. on-line.

Naši biskupové dispenzují věřící od povinnosti nedělní účasti mše sv. Intenzivně však jsme vyzývání ke kreativnímu slavení neděle - např. v rámci rodiny - dle 3. Božího pořikázání. Pomoci nám mohou také texty Písma svatého na příslušný den, které najdeme na www.vira.cz.

Připomínám, že v naší farnosti platí nabídka postního předsevzetí a to naučit se jeden žalm z Bible za účelem prohloubení osobní modlitby a zbožnosti. K zapamatování v naší farnosti navrhujeme pro postní dobu letošního roku text žalmu č. 130. Na webu www.BiblickeDilo.cz najdeme podrobný rozbor k rozjímání uvedeného žalmu.

Současná situace je velkou příležitostí k netradičnímu prožití postní doby a možná i Velikonoc. Můžeme si při této příležitosti uvědomit duchovní spojení s 245 miliony křesťanů v 73 zemích světa, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení. I přes tyto okolnosti jejich víra a láska roste.

Prožíváme období, které je náročné pro každého z nás i pro celou společnost. Církev má zkušenosti z uplynulých 2 000 let, kdy život pod vlivem obtížných okolností mnohdy trval delší dobu než stav "bez problémů". Jsou to právě křesťané, kteří byli a jsou pro okolní společnost příkladem naděje a povzbuzením.

Prosíme, průběžně sledujte webové stránky naší farnosti, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

Vítáme také další náměty a inpiraci pro nacházející obtížné období.

 

S přáním požehnání na přímluvu sv. Rocha

                                                                                    P. Josef Ptáček

 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28)